"BLOG INI KHAS UNTUK PERTANDINGAN BLOG KEPENGGUNAAN.TERIMA KASIH KERANA JADI PENGGUNA BIJAK"
No.IP anda ialah :

CARA-CARA MEMBUAT ADUAN

Antara hak-hak pengguna ialah hak untuk bersuara dan hak mendapat gantirugi. Apabila seseorang pengguna tidak berpuas hati dengan pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan, beliau berhak untuk menyuarakan aduan secara peribadi atau melalui perantara sebagai wakil seperti persatuan pengguna ataupun pusat aduan pengguna. Salah satu cara untuk pengguna menyuarakan rasa tidak puas hati ialah dengan tampil membuat aduan bila menyedari dirinya telah diperdaya atau produk yang dibeli kurang berkualiti.

CARA UNTUK MEMBUAT ADUAN


Tindakan anda sendiri
 Anda boleh berhenti daripada menggunakan barang yang berkenaan. Kemudian berhadapan dengan penjual secara peribadi untuk mendapatkan penyelesaian. Bawa sekali barang tersebut, resit dan bukti pembelian bersama-sama anda.

Aduan melalui telefon

Aduan juga boleh dibuat melalui telefon. Pengguna boleh menelefon penjual untuk menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap barang yang menimbulkan masalah. Kebiasaannya, pengguna akan diminta untuk datang semula ke kedai atau pasar raya yang berkenaan dengan membawa barangan yang terlibat serta sebarang dokumen yang boleh menjadi bukti aduan. Catatkan nama orang yang telah bercakap dengan anda mengenai aduan itu, tarikh, masa, nombor aduan serta apa yang telah diperkatakan.


Aduan secara bertulis

Pengguna juga boleh membuat aduan secara bertulis. Ini merujuk kepada surat aduan yang mengandungi butir-butir yang perlu berkaitan aduan kepada penjual. Pastikan anda tidak menghantar resit, kad jaminan dan bukti pembelian asal yang lain. Sebaik-baiknya, salinan surat tersebut turut dihantar kepada pihak-pihak lain yang boleh membantu mendapatkan penyelesaian, seperti agensi kerajaan yang berkenaan, persatuan pengguna yang berhampiran, persatuan penduduk atau akhbar-akhbar yang mempunyai ruangan khas aduan pengguna. Sekiranya anda mempunyai surat jaminan atau waranti, sertakan salinannya bersama-sama surat aduan.

Tindakan secara kolektif
Pengguna boleh mengambil tindakan secara kolektif dengan mengumpulkan mereka yang menghadapi masalah yang sama dengan anda untuk membuat aduan kepada pihak yang berkuasa.

Tiada ulasan: