"BLOG INI KHAS UNTUK PERTANDINGAN BLOG KEPENGGUNAAN.TERIMA KASIH KERANA JADI PENGGUNA BIJAK"
No.IP anda ialah :

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI KIAN PENTING

BIDANG komunikasi mengalami revolusi yang sangat pantas dan menjadi antara bidang yang diberi keutamaan di kebanyakan negara ketika ini terutamanya di rantau Asia.
Mengambil contoh Bangladesh yang merupakan antara negara termiskin di dunia dengan 50 peratus penduduknya hidup di bawah paras kemiskinan, sektor telekomunikasi berkembang sangat pesat mengatasi bidang-bidang industri lain.
Jumlah pengguna rangkaian komunikasi di negara itu meningkat daripada 3.8 juta orang pada 2004 kepada 29.5 juta tahun lalu dengan liputan rangkaian meluas sehingga 97 peratus daripada jumlah penduduk keseluruhannya.
Paling menarik, sektor telekomunikasi di Bangladesh menyumbang kepada 6.7 peratus daripada pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (GDP) iaitu peningkatan lebih 250 peratus berbanding 2004 yang hanya 2.1 peratus.
Statistik yang dikeluarkan oleh badan penyelidik yang berpangkalan di Norway iaitu Telenor ASA juga mencatatkan angka-angka pertumbuhan yang menarik dalam perkembangan sektor telekomunikasi di Malaysia.
Menurut Timbalan Presiden, Perhubungan Awam dan Kerajaan, Telenor Asia, Hakon Bruaset Kjol, industri telekomunikasi di Malaysia pada pertengahan 1990 menyaksikan peningkatan kadar pengguna melebihi 50 peratus setiap tahun sebelum bergerak perlahan ketika krisis kegawatan ekonomi Asia pada 1997 dan 1998.
Bagaimanapun tahun lalu, pengguna telekomunikasi di negara ini mencecah sehingga 21 juta orang iaitu kira-kira 80 peratus daripada keseluruhan penduduk, sekali gus meletakkan Malaysia di tangga ketiga pengguna paling ramai selepas Singapura dan Korea Selatan.
Pada tahun lalu juga, sektor komunikasi menyumbang sebanyak RM21.3 bilion kepada ekonomi negara iaitu kira-kira 3.7 peratus daripada keseluruhan GDP berbanding hanya 15.3 bilion (3.1 peratus GDP) pada 2005.
"Sektor ini di Malaysia juga mendahului kebanyakan negara lain sama ada dari segi pertambahan pengguna atau perkembangan teknologi baru selain telah mewujudkan kira-kira 51,000 peluang pekerjaan sepenuh masa sepanjang tahun lalu," katanya.
Melihat kepada sumbangan besar sektor telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat dalam kajian ini, jelaslah sektor ini merupakan salah satu cabang penting dalam menyumbang kepada kekukuhan GDP.
Malah kerajaan turut memberi tumpuan penuh kepada pembangunan sektor ini termasuk menerusi penubuhan kementerian khusus iaitu Tenaga, Air dan Komunikasi selain menggerakkan beberapa agenda nasional seperti MyICMS 886.
MyICMS 886 antara lain bertujuan untuk meningkatkan jalur lebar dan 3G, mempromosikan televisyen bergerak dan menyediakan perkhidmatan universal untuk data dan suara di kawasan luar bandar.
Dengan kepadatan pengguna telekomunikasi yang kini mencecah 80 peratus, keadaan ini seolah-olah membayangkan bahawa sektor ini tiada lagi ruang untuk berkembang.
Namun, Pengarah Perhubungan Korporat dan Strategi DiGi, Tunku Alizakri Raja Muhammad Alias berkata, syarikat Telko melihat perkembangan itu daripada sudut pandangan yang berbeza dan mengambil peluang mempelbagaikan perkhidmatan telekomunikasi melebihi perhubungan suara dan teks semata-mata.
DiGi misalnya, menerusi kerjasama unik dengan Kementerian Kesihatan bakal memperluaskan perhubungan radio di antara ambulans dan hospital di kawasan yang masih belum mempunyai liputan.
"Perkhidmatan lain termasuklah menghulurkan bantuan dengan menambah nilai panggilan kepada rakyat Malaysia yang menetap di Aceh semasa berlakunya tragedi tsunami pada 2004 bagi membolehkan mereka menghubungi keluarga di sini," ujarnya.
Menilai pola perkembangan sektor telekomunikasi di negara ini serta di negara-negara serantau, jelaslah ia merupakan salah satu cabang industri yang berkembang dengan pesat ketika ini.
Malah di kalangan negara maju, sektor ini diberi ruang yang cukup luas untuk berkembang sekali gus menjadi penyumbang utama kepada peningkatan ekonomi negara berkenaan.
Pastinya sesuatu yang menarik untuk dijangkakan, apakah lagi yang mampu ditawarkan oleh teknologi sektor ini dalam selang masa beberapa tahun akan datang.
Namun perkembangan teknologi ini juga sebenarnya bergantung kepada sejauh mana kesediaan masyarakat Asia termasuk Malaysia bersedia untuk berubah seiring dengan kecanggihan teknologi yang ditawarkan.
Seperti di Malaysia, isu seperti caj tinggi yang dikenakan bagi perkhidmatan tertentu seperti panggilan video, melayari Internet dan sebagainya mungkin menyebabkan perkhidmatan ini walaupun dikomersialkan tetapi kurang mendapat sambutan.
Ironinya di sebalik sekian banyak perkhidmatan telekomunikasi yang boleh dinikmati menerusi telefon bimbit itu diperkenalkan oleh syarikat Telko, rakyat Malaysia lebih selesa menggunakan perkhidmatan biasa iaitu membuat dan menerima panggilan atau menggunakan sistem khidmat pesanan ringkas (SMS).
Mungkin ini patut dijadikan cabaran oleh syarikat Telko dan kerajaan seterusnya melipatgandakan usaha menarik minat pengguna untuk meneroka kemampuan dan keseronokan yang ditawarkan oleh industri telekomunikasi.
Selain membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara, perjalanan negara ke arah mencapai negara maju menjelang 2020 juga pasti akan bergerak pada landasan yang tepat dan mudah.

TIP-TIP BUAT ADUAN BERKESAN

Maklumat yang penting disimpan dalam fail 
 
segala maklumat yang penting dan berkaitan hendaklah disimpan agar dapat membantu anda semasa membuat aduan. Ini perlu dilakukan untuk mengelakkan daripada berlakunya sesuatu masalah berkaitan dengan pembelian. Antara dokumen tersebut ialah resit, surat jaminan, tarikh, nama penjual dan surat-surat yang berkaitan. Semua dokumen ini amat berguna apabila anda ingin membuat aduan.


Dapatkan bukti
 
Apabila anda menyedari berlakunya sesuatu masalah, cuba dapatkan maklumat lanjut yang boleh membantu dalam membuat aduan, contohnya mengambil gambar barangan yang rosak tersebut untuk dijadikan bukti. Lihat sama ada pengguna lain turut menghadapi masalah yang sama untuk mengambil tindakan secara kolektif.


Kawal emosi
 
Cuba kawal emosi anda ketika membuat aduan. Sekiranya anda tidak dapat mengawal perasaan, anda tidak akan dapat mengemukakan aduan secara berkesan. Bertenang dan susun strategi yang berkesan ketika membuat aduan.


Kumpulkan fakta dan statistik
 
Anda boleh mengumpul data dan statistik berkaitan dengan perkara yang diadu untuk membuktikan kesahihan aduan anda.


Menulis surat
 
Buat aduan secara bertulis. Pastikan perkara yang diadu dinyatakan dengan jelas. Surat tersebut hendaklah ditulis dengan ringkas dan padat. Sekiranya perlu, lampirkan salinan dokumen asal.


Ketahui undang-undang
 
Rujuk kepada undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang diadu. Nyatakan peruntukan undang-undang yang berkaitan di dalam surat anda.


Ikuti perkembangan aduan
 
Sentiasa ikuti dan catatkan perkembangan aduan mengikut kronologi termasuk panggilan telefon dan temujanji.


Gunakan media massa
 
Anda juga boleh menggunakan media massa sebagai medium untuk membuat aduan.

Jika anda telah membuat aduan seperti cara-cara yang dinyatakan di atas tetapi masih gagal untuk mendapatkan penyelesaian dan memerlukan bantuan, anda boleh menghubungi pejabat cawangan Bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) atau persatuan-persatuan pengguna tempatan. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional (NCCC) untuk membuat aduan.

CARA-CARA MEMBUAT ADUAN

Antara hak-hak pengguna ialah hak untuk bersuara dan hak mendapat gantirugi. Apabila seseorang pengguna tidak berpuas hati dengan pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan, beliau berhak untuk menyuarakan aduan secara peribadi atau melalui perantara sebagai wakil seperti persatuan pengguna ataupun pusat aduan pengguna. Salah satu cara untuk pengguna menyuarakan rasa tidak puas hati ialah dengan tampil membuat aduan bila menyedari dirinya telah diperdaya atau produk yang dibeli kurang berkualiti.

CARA UNTUK MEMBUAT ADUAN


Tindakan anda sendiri
 Anda boleh berhenti daripada menggunakan barang yang berkenaan. Kemudian berhadapan dengan penjual secara peribadi untuk mendapatkan penyelesaian. Bawa sekali barang tersebut, resit dan bukti pembelian bersama-sama anda.

Aduan melalui telefon

Aduan juga boleh dibuat melalui telefon. Pengguna boleh menelefon penjual untuk menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap barang yang menimbulkan masalah. Kebiasaannya, pengguna akan diminta untuk datang semula ke kedai atau pasar raya yang berkenaan dengan membawa barangan yang terlibat serta sebarang dokumen yang boleh menjadi bukti aduan. Catatkan nama orang yang telah bercakap dengan anda mengenai aduan itu, tarikh, masa, nombor aduan serta apa yang telah diperkatakan.


Aduan secara bertulis

Pengguna juga boleh membuat aduan secara bertulis. Ini merujuk kepada surat aduan yang mengandungi butir-butir yang perlu berkaitan aduan kepada penjual. Pastikan anda tidak menghantar resit, kad jaminan dan bukti pembelian asal yang lain. Sebaik-baiknya, salinan surat tersebut turut dihantar kepada pihak-pihak lain yang boleh membantu mendapatkan penyelesaian, seperti agensi kerajaan yang berkenaan, persatuan pengguna yang berhampiran, persatuan penduduk atau akhbar-akhbar yang mempunyai ruangan khas aduan pengguna. Sekiranya anda mempunyai surat jaminan atau waranti, sertakan salinannya bersama-sama surat aduan.

Tindakan secara kolektif
Pengguna boleh mengambil tindakan secara kolektif dengan mengumpulkan mereka yang menghadapi masalah yang sama dengan anda untuk membuat aduan kepada pihak yang berkuasa.